ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРИ


Груповите събития е прекрасен начин не само да работите върху темите в живота си, но и да практикувате социалните си умения. По време на семинарите се учите да споделяте, да се доверявате, да се свързвате с другите или пък виждате в кои области от междуличностните отношения имате проблем. Групата винаги отразява своите членове, както го прави и обществото. Тренингите и семинарите дават възможност да потърсите онези места в миналото и настоящето ви, в които се крият отговорите на важните за вас въпроси. Те са пътеки за отваряне на големи теми за работа и са хубаво начало за промяна.

Icon: