Внимавайте с мислите си, те стават ваши думи. 
Внимавайте с думите си, те стават ваши постъпки. 
Внимавайте с постъпките си, те стават ваши навици. 
Внимавайте с навиците си, те стават ваш характер. 
Внимавайте с характера си, той става ваша съдба!