Давате ли на бедните? Дали споделяте с тях парите си? Или им давате дрехи, храна и други вещи? Разговаряли ли сте някога с такъв човек? Тази сутрин ми се случи нещо много интересно. По пътя към колата, на тротоара ме пресреща един младеж. Започна с усмивка и

"Здравейте, може ли да ви попитам нещо?"

Въпреки че дрехите му бяха мръсни, младежа изглеждаше много искрен и доста усмихнат. Съгласих се да продължи.