Един Римски генерал завоювал Испания, получил за награда да бъде управител там. Жена му, обаче, е трябвало да остане в Рим. Тя била жена за пример, гледала децата си много добре, държала се прекрасно в обществото.

Когато генерала се върнал

от Испания, решил да се развежда с жена си и естествено, с това си решение предизвикал огромен обществен интерес. По време на бракоразводния процес съдията е изразил учудването си, че иска да се раздели с една почти перфектна жена.