Оксана е най-близката ми приятелка от детството.
Израснахме заедно, заедно правихме и белите, заедно и ядяхме бой. Тя е феноменален човек с огромно сърце и безброй постижения в живота - пише, пее, свири на пиано, изнася благотворителни концерти, помага на деца в неравностойно положение, обикаля целия свят и работи в ООН. При все това е и съпруга, и майка на 5-годишно дете.